nedjelja, 16. prosinca 2012.

Pripreme za razvoj softvera(16)

Prije nego što počnemo bitno je reći da je broj radova koji će biti prezentirani na državnoj smotri smanjen na 8 što znaći da će radovi morati biti odlični za prolaz na finale Infokupa 2013.
Današnja tema je povezivanje rada sa društvenim mrežama.
Proći ćemo samo danas stvari koje ćemo obraditi.
  • Vađenje podataka sa Facebooka
  • Povezivanje web stranice sa društvenom mrežom
  • Spajanje društvene mreže i web stranice
  • Naučiti zašto je sve ovo prije bitno
Danas samo navodi o svemu onome čemu ćemo sljedećih dana više čitati, ali i naučiti. Sve te teme odraditi ćemo do blagdana. Uz njih obraditi ćemo na vaše molbe i lekciju screen cast. A sve ostale molbe, prijedloge i ideje pošaljite na informatikazasve1@gmail.com 

Nema komentara:

Objavi komentar