nedjelja, 16. prosinca 2012.

Pripreme za algoritme(9)

Danas ćemo malo proučiti nove vrste spremanja podataka, točnije stog i queue. Queue što iz engleskoga znači red je vrsta podataka u koju kada staviš neku varijablu u queue prvo je i dobiš nazad. To možemo zamisliti kao čekaonicu. Tko prvi dođe i prvi će izaći. Takva je i vrsta strukture queue. Stog je različit od queue. To možemo zamisliti kao slaganje majca. Imamo neku hrpu majci i stavimo novu na hrpu. Kada želimo neku uzeti , uzeti ćemo je sa vrha. To se zove LIFO, last in, first out ili zadnji unutra , prvi van. Kod queue je FIFO, first in, first out- prvi unutra, prvi van.
Queue i stog ćemo koristiti u daljnjim pripremama kada ćemo krenuti na grafove. Sada ćemo u slijedećih obraditi dinamiku.

Nema komentara:

Objavi komentar