subota, 10. studenoga 2012.

Pripreme za osnove informatike-11

Pozdrav,
jako smo iznenađeni kako je naša mala rubrika Pripreme za osnove informatike dobila toliki publicitet. Jako je puno ljudi došlo na naš sajt upravo preko guuglanja pripreme za informatiku ili besplatni tečaj informatike. Zbog toga smo i dalje vama na raspolaganju i zato ćemo ove godine krenuti malo ranije sa objavama što se tiče priprema za InfoKup 2013 i Državnu maturu.
 Za početak ćemo malo krenuti sa temom koja je najlakša, binarni brojevi.
Zbrajanje binarnih brojeva
Pravilo zbrajanja jednoznamenkastih binarnih brojeva:
0+0
0
0+1
1
1+1
10 (0 pišemo, 1 prenosimo dalje)
1+1+1
11 (1 pišemo, 1 prenosimo dalje)

Zbrajanje višeznamenkastih binarnih brojeva
Izračunaj u binarnom sustavu zbroj brojeva 101112 i 10101012.


0
1
0
1
1
1


 prijenos

0
0
1
0
1
1
1


+
1
0
1
0
1
0
1
1
1
0
1
1
0
0


Provjera:
101112=1∙24+0∙23+1∙22+1∙21+1∙20=2310
10101012=1∙26+0∙25+1∙24+0∙23+1∙22+0∙21+1∙20=8510
11011002=1∙26+1∙25+0∙24+1∙23+1∙22+0∙21+0∙20=10810
2310+8510=10810


Oduzimanje višeznamenkastih binarnih brojeva

Komplement i dvojni komplement binarnoga broja
komplement
  • dobivamo zamjenom nula jedinicama te zamjenom jedinica nulama
dvojni komplement
  • komplementu dodamo jedinicu
Odredi komplement i dvojni komplement broja 101100102.
101100102 ← broj
010011012 ← komplement broja
10011012+12=10011102 ← dvojni komplement broja

Primjer: Oduzmi brojeve 101112 i 11102.


1
0
1
1
1

-
0
1
1
1
0
nadopunimo broj nulama t da imaju jednak broj znamenaka

1
0
1
1
1


-
1
0
0
0
1
napravimo komplement umanjitelja

1
0
1
1
1


+
1
0
0
1
0
dodavanjem jedinice komplementu dobili smo dvojni komplement
1
0
1
0
0
1
odbacujemo krajnju lijevu jedinicu koja je izvan opsega

Rezultat: 10012
Provjera
101112=2310
11102=1410
10012=910
2310-1410=910 rezultat je točan

Nema komentara:

Objavi komentar