nedjelja, 12. veljače 2012.

Pripreme za osnove informatike(9)


Bok, evo nas i u sljedećim pripremama. Danas ćemo obraditi pseudokod. Pseudokod je kod razumljiv bilo kome čak i onome koji se nije nikada susreo sa programskim jezicima. Pseudokod naredbe ne treba učiti napamet jer se one vrlo lako pamte makar ima nekih koji se trebaju nabubetati napamet. Popis naredbi koje se trebaju znati: Pseudo kod . Napominjem na obavijest na InfoKup stranici što znači da će srednje škole 100% imati u zadacima imati pseudokod pa ga valja naučiti i razumjeti pa počnimo.
Primjer. Napravi program koji će ispisati prvih N brojeva.
Za početak trebamo učitati broj N pa onda proći kroz sve brojeve u intervalu od 1 do N i ispisati ih. To izgleda ovako :
ulaz N;
za b := 0 do n činiti
{
izlaz b;
}
Pojašnjenje:
Prvo učitavamo broj N tj. broj koliko želimo brojeva ispisati.
Onda pomoću klasične for petlje tj. u pseudokod se to tako ne zove nego to glasi ovako:
ime_varijable_koja_će_se_mijenjati_kroz_for_petlju:= početna_varijabla do krajne_varijable činiti

Bitno je zaključiti da ako for petlja ili if ili bilo što što želimo da napravi napravi više od jedne naredbe moramo početak naredbi označiti sa { ,a kraj sa } i svaka naredba mora završavati sa ;.
Prijedlog je da naredbe od for petlje ili if uvlačite kako bi se lakše znalazili u kodu.
Primjer 2.
Napiši program koji će ispisati sve brojeve između N, a brojevi su veći od broja M.
ulaz N;
ulaz M;
za b:=o do N činiti
{
ako je b>M onda
{
izlaz b;
}
}

Napomena za greške u pdf-u koji je gore naveden(hvala Matiji Hercegu)
"U službenom pseudokodu se funkcija Trunc definira na dva kontradiktorna načina. Piše da funkcija Trunc vraća najveći cijeli broj manji od danog joj realnog, odnosno cijeli dio realnog broja. Što će funkcija vratiti ako kao argument primi broj -17.05 ?Da, Matija, imaš pravo. Radi se o odbacivanju realnog dijela.
Hvala
Vesna Tomić"
Nadam se da vam je pseudokod nešto jasniji, staviti ću još primjera tako da to još bolje shvatite.
Bok!

1 komentar: