petak, 7. prosinca 2012.

Pripreme za algoritme(4)

kolinearnost točaka

Dvije točke će uvijek ležati na pravcu. I kroz njih je moguće provući samo jedan pravac.
Sada bi išao zadatak da vam se daju točke u obliku (x,y) i da se provjeri leže li na istome pravcu.
Funkcija linearnog pravca glasi f(x)=kx+l. I budući da su nam date minimalno dvije točke njih uvedemo u funkciju.
y1=kx1+l i y2=kx2+l. Riješimo sustav sa dvije nepoznanice i provjerimo vrijedi li to i za ostale točke koje imamo u test podacima. I na kraju samo ispišemo pozitivnu ili negativnu tvrdnju.


Kodove rješenja ove lekcije i one sa testiranjem točaka unutar trokuta biti će dostupne u sljedećoj lekciji jer se još uvijek radi na prepisivanju u što veći broj programskih jezika.
Za sada ćemo se malo odmoriti od geometrije jer je sada na redu par lekcija iz algoritma i metode rješavanja.

 


Nema komentara:

Objavi komentar