srijeda, 5. prosinca 2012.

Pripreme za algoritme(2)

Testiranje je li je točka u unutrašnjosti trokuta?

Vratila se i rubrika pripreme za algoritme i obrađivat ćemo probleme algoritamske prirode koji pišu u pravilima za Infokup 2013. Neke ćemo obraditi na ovakav način lekcija, a neke ćemo putem video lekcija koje su istu dostupne na našem webu. 
Trokut je lik sa tri kuta, stranice i točke. I sada je pitanje kako dokazati je li točka unutar zadnog trokuta ili nije.
Na slici lijevo je prikazana moguća situacija.
Kao ulazni podaci bili bi zadani samo točke A, B, C i T1 u obliku x,y. I sada treba malo razmisliti na koji bi se način to moglo dokazati, a i napisati u programskome jeziku.

 

 

 

Rješenje

Ako bi  trokut koristeći zadanu točku podijeli na 3 djela i tako smo napravili tri trokuta.
ABT1, BCT1 i ACT1.Nastavit ćemo odrađivati lekcije koje po pravilima Infokupa 2013. vas mogu dočekati na samo me natjecanju.

Nema komentara:

Objavi komentar