srijeda, 12. prosinca 2012.

Pripreme za algoritme(7)Potenciranje cijelog broja 

Danas ćemo proći potenciranje cijelih brojeva. Odlučio sam se sada kod prikazati u Pascalu, ali ako ima problema oko prevođenja u drugi programski jezik slobodno se javite.

Najjednostavniji algoritam je:
U:=1;
For I:=1 To P Do Begin
                          U:=U*Broj;
                     End;
U je konačni umnonžak, broj je broj koji potenciramo, P je eksponent. U slučaju ovog algoritma broj operacija množenja jednak je potenciji.

Algoritam koji umanjuje broj operacija množenja je:
U:=1;
While P>0 Do Begin
                          If Odd(P) Then U:=U*Broj;
                          Broj:=Broj*Broj;
                          P:=P div 2;
                        End;

U ovom slučaju najveći broj množenja imamo ako se radi o neparnoj potenciji (npr. 15) i to dva puta manje od broja potencije. Broj polaza kroz petlju jednak je broju znamenaka u binarnom prikazu potencije (za 15 to je 4 znamenke=4 prolaza = 8 operacija množenja umjesto 15). Za potpuno razumjevanje algoritma dobro je napraviti tablicu vrijednosti varijabla u svakom prolazu kroz petlju. Ovdje je pokazano za 215.


Prolaz kroz petlju
u
broj
p
Prije petlje
1
2
15
1. prolaz
2
4
7
2. prolaz
8
16
3
3. prolaz
128
256
1
4. prolaz
128*256
256*256
0
Usporedni rezultati za 120000000 izvedeni u oba algoritma (testirano na Borland Pascalu).
Pokazano je na broju 1 radi konačnog rezultata. U prvom slučaju izvodi se 20 milijuna operacija i to traje više oko 7 sekundi (670 stotinki), mjereno na Pentiumu 4 na 2 Ghz. U drugom slučaju izvodi se najviše 64*2 operacije što osjećamo kao trenutne (0 stotinki).

program potencija;
uses crt;
var  broj,i,u:longword;
begin
        clrscr;
        readln(broj);
        u:=1;
        for i:=1 to 20000000 do begin
                                u:=u*broj;
                               end;
        writeln(u);
        readln
end.

program potencija;
uses crt;
var  broj,p,u:longword;
begin
        readln(broj);
        u:=1;
        p:=20000000;
        while p>0 do begin
                       if odd(p) then u:=u*broj;
                       broj:=broj*broj;
                       p:=p div 2;
                     end;
        writeln(u);
        readln
end.

Ubrzanje izvođenja programa je evidentno. Naravno kada se radi o malim potencijama možemo koristiti jednostavniji algoritam.

Algoritam koji koristi logaritmiranje

xy =exp(y*ln(x))

readln(x,y);
z:=exp(y*ln(x));

 
z=xy
ln(z)=ln(xy )
ln(z)=y*ln(x)
e ln(z)=e y*ln(x)
xy = e y*ln(x)

Nema komentara:

Objavi komentar