subota, 29. prosinca 2012.

Pripreme za algoritme(19)Danas ćemo se baviti sa još nekoliko vrsta sortiranja.

Bubble sort
Ovo je zapravo poboljšano sortiranje zamjenom. Radi se o istom principu samo se sortiranje prekida kada su brojevi u pravom redosljedu.
Dio programa za sortiranje:

     granica:=n-1;
     repeat
       sortirano:= true;
       for k:=1 to granica do
         begin
           if y[k]>y[k+1] then
                              begin
                                   t:=y[k];
                                   y[k]:=y[k+1];
                                   y[k+1]:=t;
                                   sortirano:=false;
                              end;
         end;
      granica:=granica-1;
      until sortirano;

1.
2.
3.
4.
5.

zamjene
sortiranotrue
7
5
1
8
4
1. krug na intervalu od 1. do 5. elementa
y[1] i y[2]
false
5
7
1
8
4

y[2] i y[3]
false
5
1
7
8
4

y[4] i y[5]
false
5
1
7
4
8
stanje nakon 1. kruga

true
5
1
7
4
8
2. krug na intervalu od 1. do 4. elementa
y[1] i y[2]
false
1
5
7
4
8

y[3] i y[4]
false
1
5
4
7
8
stanje nakon 2. kruga

true
1
5
4
7
8
3. krug na intervalu od 1. do 3. elementa
y[2] i y[3]
false
1
4
5
7
8
stanje nakon 3. kruga

true

4. krug na intervalu od 1. do 2. elementa
y[1] i y[2]
true

Na odabranom primjeru se ne vidi ubrzanje bubble sort metode jer su početni podaci u takvom rasporedu da se i jednom i drugom metodom izvodi isti broj provjeravanja. Ova metoda je brža za slučaj da je samo nekoliko podataka na krivom mjestu.
Npr.

1.
2.
3.
4.
5.

zamjene
sortiranotrue
1
8
4
5
7
1. krug na intervalu od 1. do 5. elementa
y[2] i y[3]
false
1
4
8
5
7

y[3] i y[4]
false
1
4
5
8
7

y[4] i y[5]
false
1
4
5
7
8
stanje nakon 1. kruga repeat petlje

true
1
4
5
7
8
2. krug na intervalu od 1. do 4. elementa

true

petlja se prekida jer su svi podaci sortirani
Sortiranje izlučivanjem najvećeg elemenata iz intervala
U prvom prolasku kroz početni niz traži se najveći element. Na kraju pretraživanja najveći element i onaj na kraju intervala zamjenjuju mjesta. U svakom sljedećem prolasku interval koji gledamo smanjuje se za 1 sve dok u zadnjem prolasku interval čine samo y[1] i y[2]. Očito je da je broj ponavljanja vanjske petlje n-1 (n je broj elemenata niza).
Ovaj način je nešto brži od sortiranja zamjenom
Dio programa za sortiranje:

for i:=n downto 2 do
     begin
         rbmax:=1;
         for j:=1 to i do
            begin
               if y[j]>y[rbmax] then rbmax:=j; {trazenje najveceg}
               t:=y[rbmax]; {stavljanje najveceg pronadjenog na zadnje mjesto u intervalu}
               y[rbmax]:=y[i];
               y[i]:=t;
             end;
      end;

1.
2.
3.
4.
5.

rbmax
zamjena
7
5
1
8
4
1. krug na intervalu od 1. do 5. elementa
4
y[4] i y[5]
7
5
1
4
8
2. krug na intervalu od 1. do 4. elementa
1
y[1] i y[4]
4
5
1
7
8
3. krug na intervalu od 1. do 3. elementa
2
y[2] i y[3]
4
1
5
7
8
4. krug na intervalu od 1. do 2. elementa
1
y[1] i y[2]
1
4
5
7
8Sortiranje po Shellu
Zamisao autora ovog algoritma je da se sortiranje može ubrzati ako se početno uspoređuju i po potrebi međusobno zamjenjuju elementi koji su smješteni na većem razmaku. Napredovanjem algoritma taj se razmak smanjuje sve dok se ne dođe do razmaka duljine 1 kad se uspoređuju susjedni elementi. Pokazalo se da je najjednostavnije za početni razmak uzeti polovicu broja elemenata, a zatim ga smanjivati dijeljenjem s 2.

Dio programa za sortiranje:

udaljenost:=n;
     while udaljenost>1 do begin
                             udaljenost :=udaljenost div 2;
                             repeat
                                sortirano:=true;
                                for i:=1 to n-udaljenost do
                                   if y[i]>y[i+udaljenost] then
                                                             begin
                                                                 t:=y[i];
                                                                 y[i]:=y[i+udaljenost];
                                                                 y[i+udaljenost]:=t;
                                                                 sortirano:=false;
                                                             end;
                              until sortirano;
                            end;

ili isti kod na malo drugačiji način

     udaljenost:=n div 2;  {pocetni razmak}
     repeat
        repeat
          sortirano:=true;
          for i:=1 to n-udaljenost do
             if y[i]>y[i+udaljenost] then
                     begin
                       t:=y[i];
                       y[i]:=y[i+udaljenost];
                       y[i+udaljenost]:=t;
                       sortirano:=false;
                     end;
        until sortirano;
        udaljenost:=udaljenost div 2;
     until udaljenost<1;

1.
2.
3.
4.
5.

for
zamjene
udaljenost
sortirano
2
true
7
5
1
8
4
1. krug repeat petlje
1 to 3
y[1] i y[3]

false
1
5
7
8
4


y[3] i y[5]

false
1
5
4
8
7
stanje nakon 1. krugatrue
1
5
4
8
7
2. krug petlje
1 to 4
y[2] i y[3]
1
false
1
4
5
8
7


y[4] i y[5]

false
1
4
5
7
8
stanje nakon 2. kruga


0
true
Primjer sa 6 brojeva:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

for
zamjene
udaljenost
sortirano

3
true
3
5
1
8
7
4
1. krug repeat petlje
1 to 3


true
3
5
1
8
7
4
stanje nakon 1. krugatrue

1
true
3
5
1
8
7
4
2. krug repeat petlje
1 to 5
y[2] i y[3]

false
3
1
5
8
7
4


y[4] i y[5]

false
3
1
5
7
8
4
false
3
1
5
7
4
8
stanje nakon 2. kruga
3
1
5
7
4
8
3. krug repeat petlje
1 to 5


false
1
3
5
7
4
8
false
1
3
5
4
7
8
stanje nakon 3. kruga
1 to 51
3
5
4
7
8
4. krug repeat petlje
1 to 5


false
1
3
4
5
7
8
stanje nakon 4. kruga


0
true

Ovaj način sortiranja je relativno brz (bitno brži od prethodnih algoritama) pa ga treba koristiti kod većeg broja podataka.
U sljedećoj lekciji obraditi ćemo najbrži tip sortiranja.

Nema komentara:

Objavi komentar