nedjelja, 23. prosinca 2012.

Pripreme za algoritme(14)

Obilazak grafa u dubinu - DFS - (analiza koda)
Ako znamo da je graf povezan (postoji put između bilo koja dva čvora u grafu) petlja u glavnom dijelu programa je nepotrebna jer će u jednom obilasku biti prijeđeni svi čvorovi grafa. Tada pozivamo obilazak() za početni čvor. Npr. obilazak(1) započet će obilazak grafa u čvoru 1.

Za primjer na slici s prethodne stranice prikazano je kako će rekurzivna funkcija pozivati samu sebe za nove čvorove. Na kraju će se vratiti do početnog nivoa i nastaviti izvoditi prvu sljedeću naredbu u programu (u ovom slučaju došli smo do kraja programa).


Pozdrav od mene za danas, ali prije toga za sve one koji kodiraju u Pascalu potrudio sam se i napisao i u tom programskom jeziku.
U sljedećoj nas čeka BFS.

Nema komentara:

Objavi komentar