petak, 23. studenoga 2012.

Prva video lekcije u nizu mnogih...Ovdje vidimo prvu video lekciju o programiranju u Pythonu ili možemo reći programiranju općenito jer se u predavanju objašnjava sam postupak određenog algoritma koji se lako može prebaciti u bilo koji drugi kod. Ovdje ćemo navesti kod u programskim jezicima Pascal, C++ , Pythonu i Basic-u tako da ne bi trebalo biti potrebe prebacivati kod u neki drugi jezik. Ukoliko imate poteškoća oko prebacivanja koda onda nam se slobodno javite na našoj facebook stranici ili na naš e-mail informatikazasve1@gmail.com .

C++

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int a,max,d;
int  main()
{
       scanf("%d",&a);
       scanf("%d",&max);
       for(int c=0;c<a-1;++c)
      {
            scanf("%d",&d);
            if(d>max)max=d;
      }
      printf("%d\n",max);
      system("pause");
}

 Basic

dim niz(999)
input n
for i= 1 to n
   input niz(i)
next i
max=0
for i=1 to n
  if niz(i)<max then max = niz(i)
next i
print max
end

Python

a=int(input())
max=int(input())
for c in range(0,a-1,1):
     d=int(input())
     if d>max:
             max=d
print(max)

Pascal

var       
    a, b, c ,d: Integer;

begin

Readln(a);

Readln(b);

For c:= 1 to a-1 do Begin

   Readln(d);

  if d>b then b:=d;

end;

writeln(b);

end. 
  

Nema komentara:

Objavi komentar