nedjelja, 11. studenoga 2012.

Elektronički upisi sljedeće godine?

'Iduće godine upisi u srednje škole bit će isključivo putem interneta, bez papira. Neće morati nikakve papire - domovnice, izvode iz matičnih knjiga ili svjedodžbe nego će biti upisani, sustav će im reći da su upisani u tu i tu školu te da se pojave tog i tog dana u tom i tom razredu', pojasnio je direktor Carneta Zvonimir Stanić.
Počele su pripreme za sustav upisa u srednje škole isključivo putem Interneta.
Radi se o prilagodbi postojećeg sistema koji već tri godine omogućava upis maturanata na fakultete preko računala i Interneta, a koji otklanja potrebu za predajom papirnate dokumentacije kao što su svjedodžbe, domovnice i izvodi iz matičnih knjiga. Od iduće godine moći će ga koristiti i učenici za upis u srednje škole i gimnazije i to tako da svaki učenik odabere do 10 škola koja ga zanimaju; rangira ih po tome u koju bi najviše želio ući, ovisno o ocjena i dostupnosti slobodnih mjesta te na koncu ovisno o poziciji na listama odabere nove odnosno promijeni svoje prioritete. U jednom trenutku lista se zaključava i učenici vide u koju su od odabranih škola primljeni.
Za pristup sustavu učenici će dobiti lozinke i pin, a s njima će moći vidjeti i svoje ocjene, natjecanja koja su pohađali, te sve bitne čimbenike koji po odluci Ministarstva utjecu na upis u srednju školu.
Učenici koji nemaju računalo ili Internet bit će omogućeni upisi na računalu u osnovnoj ili srednjoj školi koju želi upisati.
'Ovim sustavom bit će onemogućeni upisi po vezama', tvrdi direktor Carneta Zvonimir Stanić.

Nema komentara:

Objavi komentar