subota, 4. veljače 2012.

Pripreme za osnove informatike(6)


Gledajući računalo izvana, možemo reći da je ono skup različitih fizičkih sastavnica koje čine funkcionalnu cjelinu. Kućište, matična ploča, miš, tipkovnica i monitor samo su neki od njih – nazivamo ih strojnom opremom računala ili hardverom (hardware). Programi su upute računalu što i kako treba raditi. Iako današnja računala mogu izvoditi cijeli niz instrukcija u sekundi, i pamtiti goleme količine podataka, još uvijek ne mogu raditi ništa bez tih uputa. Sve programe instalirane na računalu zajedničkim imenom zovemo programska oprema (programska podrška) ili softver (software).
Osnova strojne opreme je Von Neumannov model računala koji je bio za nacrtati na školskom natjecanju prošle godine. Za one koji ne znaju evo slike:
Procesor
Prvi procesor ili mikroprocesor je bio Intel 4004 napravljen 1971.
Što znači da procesor ima frekvenciju od 3 GHz? Znači da u jednoj sekundi može izvesti tri milijarde osnovnih instrukcija. Bitno je naglasiti da brzina rada računala ne ovisi samo o brzini procesora, već i o karakteristikama drugih dijelova računala (veličini radne memorije, brzini pristupa podacima, propusnosti sabirnica…).
Druga važna karakteristika procesora, koja utječe na njegovu snagu, duljina je podatka koji procesor može obraditi u jednome koraku. Trenutno je to duljina od 64 bita, a prije je ta duljina bila 32, 16, 8 bitova. To naravno ne znači da se u 32-bitnom procesoru nikako nisu mogli obraditi podaci dulji od 32 bita, nego znači da su se morali razlomiti u više dijelova i obrađivati u više koraka.
Treća karakteristika, koja će nam određivati snagu procesora, njegova je arhitektura. U novije vrijeme koriste se tzv. višejezgreni procesori kod kojih se umjesto jedne jezgre, koja radi na jako visokoj radnoj frekvenciji, povezuje više jezgara koje rade na nižim frekvencijama. Naime, problem visokih radnih frekvencija uvijek je povezan s velikim zagrijavanjem procesora. Svaki procesor zato mora imati osigurano kvalitetno hlađenje (slika 3.5).
Intel


Intel je američka tvrtka koja je osnovana 1968. kao Integrated Electronics Corporation, i najpoznatija je po proizvodnji mikroprocesora.
Popis Intelovih mikroprocesora:
Intel 4004
Intel 8080
Intel 8086
Intel 80286
Intel 80386
Intel 80486
Intel Pentium, kod nas još i Pentium I
Pentium II
Pentium III
Pentium IV
Intel Pentium Core 2 Duo
Intel Pentium Core 2 Quad
Intel Core i3
Intel Core i5
Intel Core i7
Prema tome Intel Core i7 je najnoviji procesor od Intel-a i naravno najbrži. Sutra nešto više o RAM i ROM memoriji.

Nema komentara:

Objavi komentar