subota, 28. siječnja 2012.

Pripreme za osnove informatike(4)


Zbajanje i oduzimanje heksadecimalni brojeva:
Ovo je malo teže od svih ostalih jer zahtjeva malo više vremena ali je brže od prebacivanja u dec i nazad u hex. Heksadecimalni brojevni sustav ima 16 znakova(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F).
Slova zamjenjuju brojeve kao npr. slovo A zamjenjuje 10, B 11, C 12 itd.
Primjer:
A+B=?
Kod zbrajanje pojednih stupaca te brojeve trebamo pretvoriti u dekadske što i nije neki problem(1 je 1,2 je 2, 3 je 3 ...) i zbrojiti ih.
A+B
10+11=21
Kada smo dobili zbroj taj ćemo zbroj prebaciti u heksadekadski brojevni sustav.
21(10)=15(16)
5 pišem, 1 pamtim i prebacujem ga u sljedeći stupac, a pošto je on prazan nado pišem ga do 5.
A+B=15
Ako nekom ovo izgleda kao znastvena fantstika može i prebacivati brojeve u bin gdje zna zbrajati, ali ako znate ovaj način također možete si provjeriti rješenje i biti sigurni u njega 100%.

Nema komentara:

Objavi komentar